Spreken over mijn leven

Soms tijdens het surfen op het net kom je in aanraking met onderwerpen die je bezig houden. Voor het SMMCO Erasmus+ program houden we ons bezig met het verhogen van de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking. Dit onderwerp of beter gezegd ‘kwaliteit van leven’ lijkt gemakkelijk te realiseren. En als dit niet gemakkelijk te realiseren is dan zijn er honderden (zelf)hulp boeken die je kunnen ondersteunen. Om bijvoorbeeld je chakra’s up-to-date te krijgen de Feng Shui te optimaliseren en/of je persoonlijke leiderschap om te zetten zodat je ‘Impact’ kunt maken voor jezelf om als individu de kwaliteit van het leven te verhogen. Er zijn vele mogelijkheden.

Maar wat nu als je niet 100% capabel bent om stappen te ondernemen om de kwaliteit van je leven te verbeteren? We hebben het hier niet over dat als bijvoorbeeld je buurvrouw van je verwacht maar gewoon omdat je door je IQ of een lichamelijke beperking in de steek bent gelaten. Hoe ga je dan optimaal je eigen kwaliteit van leven vergroten en wie gaat je daarbij helpen?

Om de kwaliteit van leven te vergroten van mensen met dementie, heeft de Zorgcirkel onder leiding van Anja Niggebrugge een heel mooi en praktisch boekje geschreven om ‘Persoonsgerichte zorg’ te stimuleren. Het boekje is een houvast voor eenieder die met elkaar het beste uit het leven willen halen. Het draait om luisteren naar de patiënt/cliënt/bewoner en te noteren hoe men aankijkt tegen bepaalde onderwerpen. Aanbod gestuurd werken is toch verleden tijd?

Ook in de Retail blijkt ‘vraag gestuurde service’ steeds meer een hot item te zijn om je organisatie te laten floreren. Terwijl er nog steeds veel Retail organisaties zijn die volgens de Prof Molenaar, conservatief vasthouden aan aanbod gestuurde service. In een wereld die steeds gedigitaliseerde wordt moet je kunnen anticiperen op de vraag van de klant zo geeft hij aan. Dit zorgt natuurlijk ook voor een andere bedrijfscultuur en bijpassende strategie. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat in de Retail voor klanten telt, is ook van belang om personen met een beperking te horen. Niet meer aanbod gestuurd maar vraag gestuurde service leveren. In een diverse wereld waar transparantie steeds belangrijker wordt is een diverse vijver met veel specialisme een pre. Misschien moeten we af van specialisatie en juist allemaal wat meer generalisten worden zodat we een brede kijk hebben op vraag gestuurde en verwachte service.

De Zorgcirkel heeft ‘Persoonsgericht werken, lees vraaggericht werken’ serieus genomen en in 2020 een boekje uitgebracht getiteld ‘Spreken over mijn leven’. Hierbij geeft de cliënt/bewoner in het boekje aan wat men van belang vindt. De behoefte voor bepaalde zorg kan hierdoor sneller voor de individu worden gegeven. Op basis van de persoonlijke idealen geeft het boekje de vijf basis behoeften weer. Dit lijkt overeen te komen met de theorie van O’Brien en door het Trimbos-Instituut (2014) omschreven als ‘hoe de kwaliteit van leven kan worden vergoot voor elke individu’.

Het boekje is een mooie initiatief dat wordt aangeboden aan mensen leidend aan dementie maar kan ook voor andere doelgroepen worden ingezet. Diverse stakeholders kunnen worden betrokken bij wat de individu echt uit het leven zou willen halen.

Het geeft de zorgmedewerkers een goed beeld van de verwachtingen van de cliënt om vraag gestuurde zorg aan te bieden. De vijf universele behoeften behoren een gemeengoed te zijn voor ieder persoon. In onze SMMCO module die in samenwerking met diverse internationale organisaties is geschreven komt de manier van vraag gestuurde zorg uitgebreid aan bod. Kwaliteit van leven zou toch een gemeengoed moeten zijn voor ieder individu.

Scroll to Top