1st Nieuwsbrief SMMCO project

Introductie

Na een goede start en hard werken zijn we trots om de eerste SMMCO nieuwsbrief met u te delen. Dit Europese Erasmus+ (SMMCO) project is van start gegaan, dankzij vele zorgmedewerkers (van alle lagen van de organisatie) in de wereld die zich voor anderen inzetten. Om samen de best mogelijke leefomstandigheden te realiseren, voor mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Samen maken we het mogelijk om een betere kwaliteit van leven voor onze cliënten te creëren.   Dankzij uw betrokkenheid, passie en kennis van de zorgsector. Willen we u uitnodigen om uw input en ervaring om de kwaliteit van dit programma te verbeteren met ons te delen. Vindt u het interessant ons te adviseren? Dan bent u de aangewezen persoon om u zelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief en uw stem voor dit project te doen gelden. U kennis wordt op Europees niveau gedeeld met gelijkgestemden.   Bedankt voor je deelname. Het SMMCO team.

De eerste nieuwsbrief van SMMCO

In de wereld van vandaag wordt diversiteit en inclusie van mensen steeds belangrijker, maar dit moet wel gelden voor alle mensen. Het is onze passie om de kwaliteit van leven voor mensen met een handicap te verbeteren. We kunnen niet kiezen waar of hoe we geboren worden, maar we kunnen er wel voor kiezen om samen kansen te vergroten en uitdagingen aan te gaan.   Samen met onze internationale partners staan we voor ‘levenslange groei’ in de breedste zin van het woord. De 24-uurs economie heeft laten zien dat mensen met een enorme intrinsieke motivatie in de zorg niet altijd de zorg kunnen leveren die de organisatie voor ogen heeft (lees: de mission statement van een organisatie). Enthousiasme en toewijding spelen een rol in de hele organisatie, waardoor managers zich bewust worden van het motiveren van hun collega’s om de kwaliteit van leven voor de cliënt te verhogen, ongeacht de tijd beperkt is en werkdruk in de zorg toeneemt. Kunnen we managers ondersteunen/coachen om te kijken naar de functie-eisen van hun collega’s? Zodat de cliënt altijd centraal staat?   Een gezonde leef- en werkomgeving wordt door alle afdelingen nagestreefd om de kwaliteit en reputatie te vergroten. Met onze internationale partners hebben we de mogelijkheid om op Europees niveau te onderzoeken of het bewustzijn van onze rol in het leveren van, en luisteren naar de klant kan worden versterkt. Daarom richten we ons op de behoefte van wat de client wil, ook al staat de tijd ons niet altijd toe om dit direct aan te bieden.   Door een Erasmus+ project te starten, kunnen we ervoor zorgen dat er een internationale training wordt geschreven en getest kan worden op uw werkplek. Met de uitkomst van de training willen we ervoor zorgen dat wat ‘het hoofd’ wil. Door onze ‘handen’ kan worden uitgevoerd. Zodat ‘het hart’ openstaat voor het vergroten van de kwaliteit van leven voor onze cliënten. Dit is geen illusie maar een must voor zelfverzekerde zorgmedewerkers zoals u, die willen groeien als persoon en binnen een team van gepassioneerde mensen.   De deelnemende organisaties tijdens dit project, komen uit Spanje, Portugal en Nederland. Alle organisaties hebben te maken met managers die hard werken om de kwaliteit van leven voor cliënten te verhogen. De managers die we zoeken en met ons samenwerken: Staan open om te leren en kennis op te doen van bestaande en nieuwe theorieën en willen oefenen met praktijkvoorbeelden.   Om een zo groot mogelijk input voor de client te creëren, hebben we managers en instellingen in elk land uitgenodigd om informatie te delen tijdens het ontwikkelen van het project. Hierdoor kunnen we samen sneller groeien en concreet toewerken om de kwaliteit van leven voor de client te verbeteren. Op deze manier delen we kennis en blijven we bij met andere groepen personen die bezig zijn met verschillen van kansen voor mensen te minimaliseren.   We streven ernaar om elk kwartaal een nieuwsbrief te versturen met informatie en kennis over bestaande theorieën en voorbeelden die ontwikkeld en getest gaan worden met alle samenwerkende partners en met u. We vernemen graag van u en/of uw organisatie om samen het succes van dit project te maximaliseren.   Deelt u ook uw enthousiasme en kennis? Stuur ons een berichtje via info@SMMCO.EU Een krachtige groet van ons   Het SMMCO team, CPRG: Portugal, COOP: Spanje en ISIS: Nederland.

Trainingsmodule voor management van zorgorganisaties

Als onderdeel van het Erasmus Plus Programma wordt een trainingsmodule ontwikkeld voor managers in de zorgsector. Deze module zal onder andere aandacht besteden aan: De centrale principes van cliëntgerichte zorg. De consequenties die dit heeft voor de structuur en cultuur van de organisatie. De stijl van leidinggeven en de competenties van zorgmedewerkers.

Vanaf het najaar 2023 wordt een eerste training aangeboden (als try-out) voor een beperkt aantal deelnemers. De try-out wordt aangeboden aan geïnteresseerden in de zorgsector. Vanwege de aard van het project kan van deelnemers een kleine financiële bijdrage worden gevraagd. Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met: info@SMMCO.eu

Scroll to Top