Nieuwsbrief nummer. 2 Issue: Augustus/September 2023

2e nieuwsbrief

Werkzaamheden door laten gaan tijdens vakantieperioden is voor elke organisatie een uitdaging. Wanneer deze gepland moeten worden tijdens een internationaal project, is het een hele klus om alles te organiseren en uit te stippelen. Na uiteindelijk een mooie en fijne vakantieperiode zijn we zojuist weer met alle partners van start gegaan. Ondertussen zijn ook de Teams Meetings voor de afspraken voor de 3e transnationale vergaderingen begonnen met daarin het toezenden van de planningen uit Spanje, Portugal en ons eigen koude kikkerlandje. Hieruit ontstaat de vraag: ‘Wat kunnen we nu met u delen?’. Zoals u eerder van ons heeft vernomen hebben wij aangegeven een module te organiseren voor het management van zorgorganisaties, met daarin als doel de client centraal te stellen. Natuurlijk is dit een aspect wat bij velen organisaties als hoofdbelang wordt gezien en wordt aangegeven in de strategie van het bedrijf. Tijdens kleine onderzoeken is echter gebleken dat het niet altijd haalbaar is de client daadwerkelijk 100% centraal te zetten. Er is gebleken dat vooral bureaucratische handelingen ervoor zorgen dat tijd een vaak cruciale rol speelt. Met tijd bedoelen we de hoeveelheid administratieve handelingen vanuit de zorgmedewerkers- en managers die per dag nodig zijn om op een constructieve manier met de client te communiceren. Deze tijd is er gewoonweg te vaak niet en daarbovenop ook erg lastig in te plannen boven op de overige zaken waaruit hun werkdag bestaat. Deze manier van constructief communiceren kan over hele simpele en voor ons logische aspecten gaan, zoals: ‘Welke trui wil je aan?’. Nu wordt er, uit noodzaak en tekort aan tijd, door de zorgmedewerker een keuze gemaakt en uitgevoerd, waardoor het kan zijn dat de client een trui draagt die ze eigenlijk helemaal niet zo fijn vinden zitten. We kunnen ons allemaal waarschijnlijk wel voorstellen wat een kind doet als die een trui aan moet die niet prettig zit of waarvan de jongeling de kleur niet mooi vindt: die trui moet uit.

Trainingsmodule optimalisatie

Door middel van het Erasmus Plus Programma worden modules gevormd waarbij we in gaan op hoe managers in de zorgsector nog bewuster worden van de keuzes die zij moeten maken tijdens een drukke werkweek. Afgelopen week hadden wij een gesprek bij een zorginstelling met 600 cliënten en ruim 1600 medewerkers. Met deze ratio is zeker niets mis en juist door de vele dag- en nachtdiensten simpel te verklaren. Wat wel een uitdaging is, is dat al de medewerkers die met passie hun werk uitvoeren continu strijden tegen de eerdergenoemde klok. Tijdens het gesprek werd aangegeven dat er een client op zevenjarige leeftijd binnenkwam en inmiddels de zeventig is gepasseerd. Dat is een respectvolle tijd om bij een mooie organisatie te mogen verblijven. Het is een hele uitdaging om die persoon in zijn kracht te zetten, deze te behouden en zelf keuzes te laten maken. De managers (in het geval van deze client zijn dat er al heel veel geweest) kunnen ervoor kiezen de client zelf bepaalde keuzes te laten maken zonder dat de integriteit van de persoon wordt aangetast. Naarmate dit project vordert zullen de cliënten ook de waarde van hun eigen input in de keuzes inzien en steeds vaker durven aan te geven wat ze zelf zouden willen. Tijdens de samenwerking met internationale en nationale instellingen bekijken we alle mogelijkheden die er zijn om deze managers te begeleiden. Dit op een manier om de passievolle medewerkers te attenderen op hoe en op welke manier een client (met de capaciteiten en mogelijkheden van het individu) zoveel mogelijk een eigen keuze kan maken zonder de ouderlijke beslissing van diens verzorgers.  

Ons programma

De afgelopen tijd hebben we verschillende organisaties gesproken met de vraag of er behoefte is aan het testen van een pilot over dit vraagstuk. Uit de positieve terugkoppelingen begrijpen we dat deze behoefte sterk aanwezig is. Een module van ons programma bestaat uit acht sessies met de duur van steeds twee uur, maar voor de pilot kan er ook gekozen worden voor twee sessies van vier uur. De enige verwachting die wij van uw organisaties hebben is dat u ons beloond met feedback zodat we de ‘Support Module for Management of Care Organizations’ kunnen optimaliseren en de kwaliteit kunnen vergroten, om in de toekomst nog meer zorg cliënten een stem te kunnen geven binnen de sector. Mocht u en/of uw organisatie behoefte hebben om mee te doen aan de pilot? Neem dan contact met ons op via: info@SMMCO.EU .

Een krachtige groet van ons, Het SMMCO team, CPRG: Portugal, COOP: Spanje en ISIS: Nederland.

Scroll to Top